Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


R részvételi és szerz felt

Részvételi és szerződési feltételek

A jelentkezés fizetési kötelezettséget teremt. 

A részvétel feltétele

- a részvételi lap kitöltése
- a túradíj befizetése 
- az eligazításokon és oktatáson történő részvétel

- úszástudás
- pontos érkezés a vízitúrák kezdési időpontjára
- 14 éven aluli gyermekek szülői felügyelet mellett vagy szülői jóváhagyó nyilatkozattal és megnevezett kísérővel vehetnek részt vízitúrán.

 

Kockázatcsökkentés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy túráinkon érheti baleset, ill. egészségkárosodás. Túraszervező az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében ezen honlapon ajánlásokat fogalmaz meg. Udvariasak vagyunk, ajánlásokról, javaslatokról beszélünk, de tekintsd ezeket szabályoknak, azok betartása kötelező, a résztvevő érdeke, azok figyelmen kívül hagyása a résztvevő felelőssége és a túrából történő kizáráshoz vezethet. 

 

 

Részvétel saját felelősségre
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt és a túravezető(ke)t semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő igényt nem érvényesíthet. A vízitúrán mindenki saját felelősségére vesz részt.

 

 

Túravezetés, túraszervezés, kötbér, kártérítés 
Cégünk nem utazási iroda, hanem túraszervező. A túra idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközök elvesztése vagy rongálódása esetére a résztvevőt kötbér felelősség terheli. Rongálódás, elvesztés, sérülés esetén a rongálódás, elvesztés, sérülés napján az alábbi díjak fizetendőek készpénzben vagy dokumentált átutalással a túraszervezőnek: 4 személyes túrakenu 200.000 Ft, evező lapát 12.000 Ft, mentőmellény 12.000 Ft. A résztvevő tudomásul veszi, hogy rongálódás és sérülés esetén is egy-egy új eszköz beszerzési ára fizetendő.

 

 

Szabályok
i) A vízitúrázás eszközeit a résztvevő csak a túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, a túravezető által rögzített módon használhatja. Az eszközök önkényesen bérlete 25.000 Ft/kenu vagy kajak pönáléval jár és túrából való kizárást vonhat maga után. 
ii) A túrán tilos - az esetek többségében elől haladó - túravezető által mutatotthoz képest más útvonalat választani.
iii) Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni, ill. a kenut engedély nélkül elhagyni. 

iv) A túravezető utasításait be kell tartani
v) A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely, a tudatállapotot, fizikai képességeket, evezési, kormányzási készségeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, pacemaker, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia, erősebb obezitás. Ezen esetekben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
vi) Tilos a vízitúra időtartama alatt szeszes italt fogyasztani, ill. ittasan a kenuba szállni. 

 

 

A túrából történő kizárás
A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából történő kizárása, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti. Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos. A túravezető döntését nem köteles indokolni, hiszen a kulturált viselkedésre nincsenek objektív és előre egzakt módon meghatározható határok. Nincs definiálva, hogy mit jelent az, hogy valaki "folyamatosan káromkodik" vagy üvölt (nem tudjuk, nem fogjuk decibelben meghatározni, hogy milyen hangos kiabálás az üvöltés. A túravezető dönt a túrázók biztonsága és közérzete érdekében. 
A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

Fontos, hogy jelentkezéskor senki ne túlozza el a saját kormányos, kenus tudásszintjét. Mindenkit örömmel és díjtalanul tanítunk meg sodrásmentes helyen vízitúra-helyszínen kenut kormányozni, kenuzni. A túrázó csak abban az esetben szállhat vízre a Rábán, ha tud JÓL fordulni, az egyik parttól a másikhoz elsodródás nélkül evezni, sodrásban szűken mindkét irányból bóját megkerülni, mindezt úgy, hogy nem kell az egyik kezéből a másik karjába kap(kod)nia az evező lapátot. Ha nem, vagy csak ún. eltolásokkal, más néven befékezésekkel irányítja valaki a hajót, nem szállhat vízre. Fontos, hogy tudd a a bal oldalon evezve is tudja a hajót jobbra fordítani és legyél képes a jobb oldalon evezve a kenut balra fordítani.

 

Jelentkezés
A vízitúrára történő jelentkezés a jelentkezés menüpontban leírtak szerint történik. Amennyiben a túra a szervezőnek felróható okból meghiúsul, a túraszervező a befizetett részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti.

 

 

Kártérítés és a túradíj
A MediaComm Kft. nem tehető felelőssé az időjárás, a vízállás, a meder járhatósága vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. Amennyiben a túra veszélyhelyzet, a vízállás, időjárási vagy más, nem a túraszervezőnek felróható okból nem indul, cégünket semmiféle kártérítés fizetése nem terheli, a befizetett túradíj nem kerül visszafizetésre. A jelentkezési lappal megrendelt, de még be nem fizetett túradíj legkésőbb a túra napjáig átutalással túraszervező felé a vízitúrára jelentkező részéről kifizetendő. 

 

 


Késedelmi kamat
A nem a túraszervezőnek felróható okból nem induló vízitúra díja legkésőbb a vízitúra napjáig fizetendő. Ezen esedékességet követően, a jelentkezést átküldő, de a befizetést elmulasztó vendéget/megrendelőt késedelmi kamat terheli. A késedelmes napok után felszámolt NAPI késedelmi kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat + 7%.  

 

Útvonal vagy túraterv változtatás
A lehulló csapadék függvényében a vízállás, a part megközelíthetősége, a kiszállás vagy vízre szállás feltételei változhatnak.
A MediaComm MC Rába vízitúra az útvonal és a túraterv változtatásának jogát fenntartja. 

 


A vízitúra meghiúsulása
Nem tartjuk meg a vízitúrát az alábbi helyzetekben, a túrázók biztonságát és/vagy egészségét és/vagy közérzetét és/vagy jólétét befolyásoló esetekben:

  • napi legmagasabb előrejelzett (vagy tényleges) levegő hőmérséklet 18 fok alatt vagy 19 fok alatti vízhőmérséklet esetén
  • a Beaufort-skála szerinti 5-ösnél erősebb szél esetén
  • a meder biztonságos járhatóságának korlátozottsága esetén
  • túl magas (a Szentgotthárdnál található vízmércén 50 cm feletti) vízállás esetén
  • túl alacsony (a szentgotthárdi vízmérce szerint -80 cm alatti) vízállás esetén
  • folyamatosnak előre jelzett vagy napi 20 mm-t elérő vagy ilyennek előre jelzett eső esetén
  • jégeső vagy vihar vagy zivatar lehetősége esetén
  • nagyobb vízbőség vagy árhullám előrejelzése esetén
  • fertőzési vagy egyéb egészségügyi kockázat esetén

A fentiek miatt nem induló, vagy a fentiek miatt  befejezésre kerülő túra díja nem kerül a résztvevőnek visszafizetésre, ill. az esetlegesen még be nem fizetett díj kifizetése a szervező felé 8 napon belül esedékessé válik. Az időjárás és vízjárás, a meder járhatóságának kockázatát a résztvevő viseli.
Kérjük ennek tudatában jelentkezz a vízitúrára.

 

A túra lemondása
A túra a kezdés előtt 61 vagy több nappal térítésmentesen lemondható, az indulás előtti utolsó 60 napban történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő. (A még nem fizetett díj utalandó vagy a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre)

 

Kutya
Amennyiben valaki kutyát kíván hozni, úgy a kutya fotója alapján jelezzük, hogy az adott kutya elvileg hozható-e. Másokban, pl. egy kisebb gyermekben akárcsak a legkisebb félelmet keltő kutya NEM hozható, harci kutya, vagy arra emlékeztető kutya pedig egyértelműen nem. Egy hajóban maximum 2, jól idomított, fegyelmezett, kistestű kutya megengedett.
Kutya tulajdonosok figyelem. Azért, mert a kutya jól viselkedik a lakásban és a kocsiban, korántsem biztos, hogy a kenuban is. A lakásban tartott kutyák nem kis része a kenuban fél, sőt, retteg, gazdájára mászik és/vagy folyamatosan ugat, érzik a partra inni járó őzek, szarvasok, vaddisznók szagát, érzék a vadak közelségét, nem úgy viselkednek mint otthon. 
Otthon nincsenek a kutyától 2 méterre felreppenő madarak és nem ugrál a szőnyegen béka. Csak a hajóban is fegyelmezett kutyus hozható. A kutya viselkedését a természetben ki kell próbálni. Kérünk szépen, hogy ne a Rába-parton vagy a Rábán derüljön ki, hogy a kutya jelenléte zavaró vagy veszélyes, ne itt kelljen egy csoportnak a kutya tulajdonos hajó biztonságba helyezésére várni. (Ennek bekövetkezése esetére a kizárási pönálé vonatkozik és a részvételi díj nem kerül visszafizetésre). 

 

Feláras időszakok: Július második feleaug. első 10 napja, valamint az augusztus 20-át magában foglaló hét feláras (napi 500-1000-1500 Ft).

 

MediaComm Kft. MC Rába Vízitúra
Érdeklődés, információ: (+36) 209 342 760
Kapcsolat e-mailben: raba_vizitura@yahoo.com