Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Részvételi és ált. szerződési feltételek

Részvételi feltételek

A) Céges programok esetén szerződésünk szerint

B) Nyílt vízitúráink részvételi feltételei

A részvétel feltétele

 • a teljes körűen, hiánytalanul kitöltött részvételi lap megérkezése e-mail címünkre
 • a túradíj befizetése a visszaigazolást követő 24 órán belül, a túra előtti napon történő jelentkezés és aznap történő visszaigazolás esetén a túradíj befizetése úgy, hogy a túradíj legkésőbb a túra előtti napon a számlánkon jóváírásra kerüljön, azaz láthassuk az utalás tényét
 • a last minute (túra előtt 3 munkanappal) és very last minute (túra előtti munkanapon) jelentkezés felár ellenében lehetséges
 • A részvétel kizárólag e-mailen vagy SMS-ben történt visszaigazolás esetén biztosított 
 • az eligazításokon és oktatáson történő részvétel kötelező
 • pontos érkezés a vízitúrák kezdési időpontjára, ide értve az oktatás kezdésének idejét. Az oktatásról, vízre szállásról, egyeztetett időpontokról elkéső résztvevő nem tarthat igényt a befizetett díj visszafizetésére.
 • Különlegesen fontos, hogy a résztvevő jelezze, ha nem tud úszni, mivel az ilyen résztvevő biztonsága érdekében külön eljárunk.Kockázatcsökkentés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy túráinkon érheti baleset, ill. egészségkárosodás. A  kockázatok csökkentése érdekében ezen honlapon ajánlásokat fogalmazunk meg. A javaslatok megszívlelése a résztvevő érdeke és felelőssége 

 

Kenu és kajak
Díjaink túrakenuban történő evezésre vonatkoznak, korlátozott számban egyes és kettes kajak is kérhető, amelyek felára 2000 Ft/nap, ill. 4000 Ft/nap.

A hajókba a legénységet a túravezető osztja be. A beosztás során a túravezető törekszik arra, hogy egy-egy család "külön" lehessen, de a főszabály a biztonság és a teljes túra, közös haladás érdekeinek szem előtt tartása. Így a kenuk merülése, terheltsége, a kormányostudás és egyéb szempontok alapján lehet, hogy "idegen" is ül a kenuban. 

Ha az biztonsági és egyéb hátrányt nem jelent, lehet kérni a gyakorlott kormányossal rendelkező családok/társaságok részéről, hogy "külön" legyen egy család, de ilyenkor az üres helyeket ki kell fizetni.

Kormányossal nem rendelkező kenu kérheti (opcionális, extra szolgáltatás), hogy  túravezető kormányozza a kenut, egy időben akár 8 túravezetőt is tudunk céges csapatok, baráti társaságok rendelkezésére bocsátani. A kenukba beszálló túravezető díjára a túravezetők létszámától és a túra idejétől, foglaltságunktól függően adunk alkalmanként ajánlatot, amely 4990 Ft és 30.000 Ft. közötti változik.

Az olyan vízitúra esetén, ahol csak egy-két-három résztvevő van és nincs kormányos, a túravezető díjmentesen kormányozza a kenut. 


 

Részvétel saját felelősségre
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. A vízitúrán minden résztvevő a résztvevő saját felelősségére vesz részt. 


 

Túravezetés, túraszervezés, kötbér
Cégünk nem utazási iroda, hanem túraszervező. A túra idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő kötbér felelősséggel tartozik.
Rongálás, elvesztés, sérülés esetén a rongálás, elvesztés esetén, a sérülés, rongálás, elvesztés napján az alábbi kötbér fizetendő készpénzben vagy dokumentált átutalással a túraszervezőnek:
i) 5 személyes túrakenu
 199.000 Ft
ii) 4 személyes túrakenu 157.000 Ft,
iii) evező, lapát 12.000 Ft,
iv) mentőmellény 12.000 Ft,
v) hordó: 12.000 Ft, 
A résztvevő tudomásul veszi, hogy elvesztés, rongálás és sérülés esetén egy új eszköz beszerzési ára fizetendő. 
Bár a felelősség a hajóban ülők között egyetemleges, elsődlegesen a kormányost terheli.Szabályok

 • A vízitúrázás eszközeit a résztvevő csak a túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, a túravezető által rögzített módon használhatja. 
 • Az eszközök önkényesen bérlete vagy jogosulatlan használata 25.000 Ft pönáléval jár
 • Tilos az esetek többségében elől haladó túravezető által mutatotthoz képest más útvonalat választani, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
 • A kenuban ülők a vízen, NE kapaszkodjanak ágba, fába, sziklába, zsilipbe, mesterséges műtárgyba vagy semmilyen természetes képződménybe (uszadéktorlasz).
 • A túrázók a túravezető által mutatott utat kell, hogy kövessék, a behajló bokrok és faágak kifejezetten kerülendőek
 • Borulás esetén elsődleges a személyek mentése, a túravezető kijelöli azt a kenut, amelyik a vízbe került tárgyak összeszedéséért felelős, mindenki más a személyek és a kenu mentésében segédkezik.
 • A borult személyeket NEM próbáljuk a kenuba behúzni, mivel ez ránk is veszélyes, mi is borulhatunk így, hanem a vízbe jutottakat és a borult kenut a parthoz vontatjuk. Amennyiben a túravezetőt baleset éri vagy önerőből a mentés nem megoldható úgy a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon és a rendőrséget kell hívni.
 • A tűzoltóságnak és (vízi)rendőrségnek az alábbi információra van szüksége a gyors segítségnyújtás érdekében. Hol történt a borulás és/vagy baleset? Parti tereptárgyak, épületek, hidak, folyamkilométer, vízi műtárgy stb. koordináták szükségesek a hely azonosításához. Minden esetben tudni kell, hogy hol és mikor szállt vízre, az is értékes információ ha annyit tud valaki mondani, hogy a "záhonyi hídnál ebédeltünk egy órája és a vízen lefelé (Tokaj felé) megyünk". Hányan vannak veszélyben és fontos, hogy a jelző személy telefonjának a száma látható legyen.

 

A túrából történő kizárás

 • A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti, ill. tiltott (lásd fenn) módon viselkedik.
 • Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki vagy akinek a kutyája mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos.
 • A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

Jelentkezés
Egyéni (nem céges) résztvevők esetén a vízitúrára történő jelentkezés a jelentkezés menüpont alatt leírtak szerint történik. A részvétel érvényességi feltétele a túradíj átutalása. A túradíj a visszaigazolást követő banki napon utalandó, ennek elmaradása esetén késedelmi kamatot is felszámolunk, amelynek a mértéke 7%. 

 

Amennyiben a túra a szervezőnek felróható okból meghiúsul, a túraszervező a befizetett részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti, ezen kívül a túraszervezőt más kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

Lemondási feltételek
A vízitúra az indulás előtt több mint hatvan nappal 10%-os díj fizetése mellett mondható le, az indulás előtt 30-60 nappal történő lemondás esetén a díja 50%, az indulás előtti 30 napban a teljes túradíj fizetendő. 

Lemondás esetén, amennyiben a díj még nem került a túrázó részéről utalásra a díj 8 napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%.  
Lemondás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre.
Lemondás esetén a lemondás előtti részleges utalás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre, a még nem utalt rész 8 naptári napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás 
elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%.   


Idő- és vízjárás
A vízállás és időjárás szélsőségesen változhat. 18 fokosnál alacsonyabb levegőhőmérséklet, vagy a viharjelzésnek megfelelő szélerősség, vagy áradás, vagy erős apadás, erős eső, felhőszakadás, vihar, villámlás, jégeső vagy a meder járhatóságának korlátozottsága vagy egyéb, a biztonságos és élvezetes vízitúrának ellentmondó külső körülmény kockázatát a túrázó viseli. 
A MediaComm Kft. nem tehető felelőssé az időjárásból és vízállásból (pl. árvíz vagy aszály) vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. Amennyiben a túra bármilyen nem nekünk felróható okból (pl. veszélyhelyzet vagy a vízállás, időjárás)  nem indul, cégünket semmiféle kártérítés fizetése nem terheli, a befizetett díj nem kerül visszafizetésre.

A MediaComm Kft. fenntartja a túraterv-változtatás jogát.A kedvezményes díjak érvényessége
A kedvezményes díjak kizárólag az előjelentkezések esetén érvényesek a nem feláras időszakokbanGyerek, diák, kutya
A gyermek 14 éves korig gyermek.
A diákokra vonatkozó kedvezmény a 14 és be NEM töltött 18 éves életkor között vehető igénybe.
A gyermek és diák kedvezmény a magyar és európai uniós országok állampolgárai esetén valamint a magyarul beszélő nem uniós állampolgárok (szerb, ukrán, egyéb) esetén. 
Amennyiben valaki kutyát kíván hozni, úgy a kutya fotója alapján jelezzük, hogy az adott kutya elvileg hozható-e. Harci kutya vagy - függetlenül a törzskönyvtől - harci kutyának látszó vagy másokban akárcsak a legkisebb félelmet keltő kutya nem hozható. Egy hajóban maximum 1, jól idomított, fegyelmezett kutya megengedett.

 

MediaComm Kft.
Érdeklődés, információ: (+36) 209 342 760
Kapcsolat e-mailben: szigetkozvizitura@yahoo.com